4 maja 2017

BUSINESS ENGLISH WROCŁAW – Angielski w biznesie, biznesowy

Dlaczego warto postawić na Business English we Wrocławiu ?

Business English WrocławNiezależnie od preferencji zawodowych, praca w dużych i nieco mniejszych firmach wymaga bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Sprawne posługiwanie się językiem angielskim otwiera nowe drogi w procesie kształtowania przyszłej kariery. Poziom dopasowany jest do potrzeb kursanta, a zajęcia prowadzone indywidualnie Online.

Pracując w międzynarodowej korporacji, na każdym kroku mamy styczność z językiem – rozmowa z zagranicznym klientem, obsługa programu komputerowego czy spotkanie przedstawicieli współpracujących firm z całego świata to często codzienność. Wymienione sytuacje wymagają rzetelnego przygotowania w zakresie języka angielskiego w biznesie, które w praktyce przekłada się zawsze na sukces zawodowy.

Zarejestruj się na lekcje angielskiego Online:
Izabela Popławska, tel. +48 794 347 603

Angielski biznesowy we Wrocławiu – jakie posiada cechy?

Warto pamiętać, że angielski biznesowy zawiera w sobie wiele słów i zwrotów, które zwyczajnie pomijane są na szkolnych kursach angielskiego we Wrocławiu.

Język biznesowy wyróżnia się od formy stosowanej w życiu codziennym (tzw. General English) przede wszystkim znaczną ilością wyspecjalizowanych zwrotów, przy użyciu których środowisko biznesowe komunikuje się ze sobą na co dzień. Drugą różnicą jest charakter słownictwa, większość poznawanych słówek ściśle nawiązuje do świata ekonomii. Podczas nauki poruszane są zagadnienia dotyczące rynków finansowych, ściśle określonych branż oraz sztuki negocjacji.

Business English (Corporate English Language) – pozwala na opanowanie zwrotów i wyrażeń niezbędnych do porozumiewania się w różnych sytuacjach związanych z pracą, również umiejętności napisania maili, płynnej komunikacji telefonicznej, negocjowania itp.

Obecnie znajomość Business English we Wrocławiu stanowi ogromną przewagę na rynku pracy. Niewątpliwie jest to język, który należy opanować.

English in Medical Practice – nauka medycznego języka angielskiego, adresowana do lekarzy i studentów medycyny, którzy znają język angielski przynajmniej w stopniu średnio zaawansowanym.

Poziom dopasowany jest do potrzeb kursanta, a zajęcia prowadzone indywidualnie Online.

Lista najczęstszych słówek Business English z wymową:

account /ə`kaunt/
advance /əd’vɑns/
bank balance /bæŋk ˈbæləns/
bill [bɪl]
branch [bra:ntʃ]
brand /brænd/
catalogue /ˈkætəlɒɡ/
client / customer /ˈklaɪənt/ /ˈkʌstəmə(r)/
contract /ˈkɒntrækt/
contractor /kənˈtræktə(r)/
currency /ˈkʌrənsi/
customer service /ˈkʌstəmə(r) ˈsɜː(r)vɪs/
data /`deɪtə/
delivery /dɪˈlɪv(ə)ri/
department /dɪˈpɑː(r)tmənt/
employee /ɪmˈplɔɪiː/
employer /ɪmˈplɔɪə(r)/
entrepreneur /ontrəprə`nə:(r)/
event /ɪˈvent/
executive /ɪɡˈzekjʊtɪv/
factory / plant /ˈfæktri / plɑːnt/
file /faɪl/
debt /det/
discount /`dɪskaunt/
down payment /daun `peɪmənt/
invoice /`ɪnvoɪs/
launch a product /lɔːntʃ ə ˈprɒdʌkt /
leave /liːv/
loan /ləʊn/
loss [los]
meeting /`mi:tɪN/
mortgage /ˈmɔː(r)ɡɪdʒ/
order /ˈɔː(r)də(r)/
outgoings /ˈaʊtˌɡəʊɪŋz/
profit [`profɪt]
promotion /prəˈməʊʃ(ə)n/
sales representative /seɪls ˌreprɪˈzentətɪv/
sample /ˈsɑːmp(ə)l/
savings /ˈseɪvɪŋ s /
signature /`sɪgnətʃə(r)/
stapler /`steɪplə(r)/
tax /tæks/
terms /tɜː(r)ms/
trade fair /ˈtreɪd feə(r)/
turnover /`tə:nəuvə(r)/
wholesale /`həulseɪl/
wireless /`waɪəlɪs/
– konto / rachunek
– zaliczka / zaliczkować
– saldo na koncie
– rachunek
– filia
– marka
– katalog
– klient
– umowa
biznes angielski wrocław– wykonawca
– waluta
– obsługa klienta
– dane, informacja
– dostawa
– dział
– pracownik
– pracodawca
– przedsiębiorca
– impreza
– osoba na kierown. stanowisku
– fabryka, zakład
– plik
– dług
– rabat
– zaliczka, zadatek
– faktura
– wprowadzać produkt na rynek
– urlop
– pożyczka
– strata
– zebranie
– hipoteka / kredyt hipoteczny
– zamówienie
– wydatki
– zysk, dochód
– awans
– przedstawiciel handlowy
– próbka
– oszczędności
– podpis
– zszywacz
– podatek
– warunki
– targi handlowe
– obroty handlowe
– handel hurtowy
– bezprzewodowy
Uczenie się angielskiego wymaga czasu i zaangażowania. Nie myśl sobie, że w świecie biznesu uda Ci się przetrwać bez znajomości języka!

Masz więcej pytań? Zadzwoń do mnie!
Izabela Popławska, tel. +48 794 347 603

Tagi: ANGIELSKI WROCŁAW czy Korepetycje Angielski Wrocław, angielski wrocław opinie? nauka angielskiego wrocław gdzie lub angielski nauka wrocław, angielski dla firm wrocław. Korepetycje angielski wrocław, angielski wrocław gumtree czy olx, szkolenia angielski lub kursy angielskiego we wrocławiu. English Parrot Wrocław to wrocławski lektor z języka angielskiego, prowadzący konwersacje angielskie, przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego we Wrocławiu. Szkoła angielskiego wrocław, Native Speaker Wrocław, konwersacje angielski wrocław. KOREPETYCJE ANGIELSKI WROCŁAW! – wrocławski native speaker, korepetycje angielski dla dzieci i dorosłych, nauka angielskiego w domu czyli prywatne lekcje angielskiego wrocław to angielski indywidualnie, wrocławskie konwersacje z angielskiego. Sprawdź też indywidualne lekcje z języka angielskiego, powtórka do matury angielski lub skuteczne przygotowania do matury z angielskiego, wrocławska matura z angielskiego, nauka angielskiego w małych grupach, angielski dla początkujących wrocław. Business English Wrocław – Korepetycje Angielski Biznesowy Wrocław, angielski biznesowy Wrocław, kurs angielskiego biznesowego Wrocław, Język angielski w korporacji, Korporacyjny po Angielsku, English in Medical Practice Wrocław, Corporate English Language Wrocław.

                    Marketing i pozycjonowanie strony przez: POZYCJONER SEO z Wrocławia :)Lektor angielskiego Izabela Popławska prowadzi korepetycje angielskiego we Wrocławiu tj. szkolenia w języku angielskim, angielski dla firm, angielski biznesowy (Business English), przygotowanie do egzaminów: FCE, CAE, IELTS; język angielski w medycynie, B2/C1 na studiach, jak również pomoc w nauce i rozwoju konkretnych umiejętności. Prowadzimy Testy na Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego. Nauczyciel języka angielskiego Izabela Popławska jest właścicielem English Parrot - wrocławskiej szkoły języka angielskiego. Do usług nauczania angielskiego należy przygotowanie do egzaminów z angielskiego, pomoc w konwersacji w języku angielskim, pomoc w nauce i rozwoju konkretnych umiejętności w języku angielskim, przygotowanie do matury z angielskiego. Czym wyróżnia się nauczanie angielskiego w EnglishParrot? Korepetycje w szkole English Parrot, charakteryzują się nauką angielskiego w małych grupach oraz angielski indywidualnie oraz zajęcia tematyczne dla osób dorosłych. Pytaj także o: business english, angielski dla firm, angielski medyczny. Najczęstsze wyszukiwania na stronie EnglishParrot.pl: angielskiwrocław czy angielski nauka wrocław, lub szkolenia angielski Wrocław, a także angielski dla firm Wrocław i angielski tanio lub angielski wrocław opinie. Pytano także o: business english Wrocław i kursy angielskiego Wrocław lub Korepetycje Angielski Wrocław OLX, native speaker gumtree, a także o: nauka angielskiego w domu Wrocław czy lektor języka angielskiego Wrocław i konwersacje po angielsku lub przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego. Nasza szkoła angielskiego to także Native Speaker, prywatne lekcje angielskiego Wrocław i angielski indywidualnie Wrocław oraz wrocławskie konwersacje angielski. Polecamy angielski biznesowy wrocław, indywidualne lekcje z języka angielskiego, powtórka do matury angielski, skuteczne przygotowania do matury z angielskiego, wrocławska matura z angielskiego, nauka angielskiego w małych grupach, angielski dla początkujących, korepetycje angielski wrocław olx, EnglishParrot, Business English Wrocław. Pytaj o Egzamin Ósmoklasisty z angielskiego dla dziecka, Test Ósmoklasisty z języka angielskiego oraz Egzamin Ósmoklasisty Angielski.