17 maja 2019

Regulamin

Informacje ogólne

 1. English Parrot, z siedzibą przy ul. Poznańska 35a, 50-545 Wrocław, identyfikująca się nr NIP: 6121559206, jest właścicielem serwisu englishparrot.pl, zwanej w dalszej części Regulaminu English Parrot. Przyjmowania zleceń oraz sprzedaży dokonuje się w miejscu wykonywania działalności.
 2. Przedmiotem działalności English Parrot jest sprzedaż i dostawa pakietów językowych oraz e-book.
 3. Opisy produktów oraz pozostałe treści znajdujące się na stronie
  englishparrot.pl należą do firmy English Parrot i są objęte ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 2006, poz. 631 z późn. zm.- j.t.).
 4. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie English Parrot zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez English Parrot lub pisemnie na adres e-mail: englishparrot.pl@gmail.com
 3. English Parrot zapewnia dostarczenie zamówionych pakietów lub e-book w 24 godziny, chyba, że zostanie z Zamawiającym ustalony inny termin dostawy. Wyjątek stanowią produkty, przy których opisie została zamieszczona informacja o innym terminie realizacji.
 4. Promocje obejmują tylko produkty specjalnie oznaczone. Promocje nie łączą się z innymi promocjami, upustami, rabatami.
 5. Zamówienie realizowane jest po wybraniu danych produktów i dodaniu ich do „koszyka” i dokonaniu płatności poprzez wskazanie sposobu zapłaty i potwierdzenie zamówienia.
 6. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie  przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez niego adres e-mail.
 7. Umowa sprzedaży zawarta jest w języku polskim, a jej zawarcie między Zamawiającym, a English Parrot następuje w momencie wysłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji drogą e-mailową, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem opłacenia przez Zamawiającego złożonego zamówienia. Ostatnim etapem realizacji umowy jest dostarczenie zamówionego produktu/-ów do Odbiorcy.
 8. Każdorazowo wystawiana jest faktura VAT. Jeśli klient życzy sobie ją otrzymać, winien zawrzeć taką informację składając zamówienie oraz podać adres, pod który faktura ma zostać wysłana.
 9. Faktura VAT dla firm wysyłana jest jednocześnie z zamówieniem na adres wskazany przez Zamawiającego.
 10. Zmiana zamówienia może zostać dokonana mailowo: englishparrot.pl@gmail.com lub telefonicznie: tel. 794 347 603, najpóźniej 48 godzin.
 11. English Parrot zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie mu zwrócona w terminie 7 dni roboczych taką samą drogą, jaką została dokonana płatność.
 12. English Parrot zobowiązuje się do realizacji zamówień zgodnych z przedstawionymi na zdjęciu przypisanemu danemu produktowi. W wyniku braku dostępności danego produktu na rynku English Parrot zastrzega sobie prawo do zastąpienia tego produktu innym dostępnym, możliwie podobnym do tego ze zdjęcia, aby dotrzymać terminu realizacji zamówienia. Zamówienie nie może odbiegać wielkością, kolorystyką, czy jakością od prezentowanego na zdjęciu.
 13. English Parrot realizująca zlecenie zobowiązuje się skontaktować się telefonicznie z Odbiorcą, chyba, że Zamawiający nie wyrazi na to zgody (w treści zamówienia) lub nie poda numeru kontaktowego Odbiorcy.

Reklamacje

 1. Reklamację może składać jedynie osoba, która składała zamówienie produktu na adres: englishparrot.pl@gmail.com niezwłocznie od momentu dostarczenia zamawianego produktu, nie później niż w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia wraz z opisem reklamacji.
 2. Jako termin rozpatrzenia ustala się 1 dzień roboczy w przypadku zamówień krajowych oraz 3 dni robocze w przypadku zamówień zagranicznych. Po upływie tego czasu zamawiający otrzyma odpowiedź na wskazany przez niego adres e-mail.
 3. Nadrzędne zastosowanie mają przepisy prawa polskiego kodeksu cywilnego, a szczególnie Ustawy z dnia 02.03.200 r. o ochronie praw konsumentów.

Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia w ciągu godziny od momentu złożenia zamówienia.
 2. W przypadku rezygnacji z zamówienia klient winien skontaktować się z Dietetyk Online telefonicznie pod nr tel. +48 794347603 , zgłaszając rezygnację oraz pisząc wiadomość e-mail pod adres: 
  englishparrot.pl@gmail.com
 3. English Parrot dokona zwrotu wpłaconej przez klienta kwoty na numer konta bankowego, z którego klient przysłał zapłatę. Zwrot nastąpi w momencie zaksięgowania kwoty na koncie bankowym English Parrot. Zwrot zostanie pomniejszony o koszt dokonania przelewu w wysokości 1 zł.

Postanowienia końcowe

 1. English Parrot, jako właściciel sklepu internetowego englishparrot.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności Dietetyk Online.
 2. Dla każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT, która może zostać wysłana na specjalną prośbę Zamawiającego.
 3. Dietetyk Online zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 4. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w englishparrot.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 r. nr 144 poz.1204).
 5. English Parrot nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie wiadomości sms z potwierdzeniem dostawy z winy operatorów telefonii komórkowej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin określa zasady zakupów w serwisie englishparrot.pl Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
 8. Informacje o produktach na stronie englishparrot.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2019 r.
                    © Pozycjonowanie & Web design: PozycjonowanieWinternecie.comLektor angielskiego Izabela Popławska prowadzi korepetycje angielskiego we Wrocławiu tj. szkolenia w języku angielskim, angielski dla firm, angielski biznesowy (Business English), przygotowanie do egzaminów: FCE, CAE, IELTS; język angielski w medycynie, B2/C1 na studiach, jak również pomoc w nauce i rozwoju konkretnych umiejętności. Nauczyciel języka angielskiego Izabela Popławska jest właścicielem English Parrot - wrocławskiej szkoły języka angielskiego. Do usług nauczania angielskiego należy przygotowanie do egzaminów z angielskiego, pomoc w konwersacji w języku angielskim, pomoc w nauce i rozwoju konkretnych umiejętności w języku angielskim, przygotowanie do matury z angielskiego. Czym wyróżnia się nauczanie angielskiego w EnglishParrot? Korepetycje w szkole English Parrot, charakteryzują się nauką angielskiego w małych grupach oraz angielski indywidualnie oraz zajęcia tematyczne dla osób dorosłych. Pytaj także o: business english, angielski dla firm, angielski medyczny. Najczęstsze wyszukiwania na stronie EnglishParrot.pl: angielskiwrocław czy angielski nauka wrocław, lub szkolenia angielski Wrocław, a także angielski dla firm Wrocław i angielski tanio lub angielski wrocław opinie. Pytano także o: business english Wrocław i kursy angielskiego Wrocław lub Korepetycje Angielski Wrocław OLX, native speaker gumtree, a także o: nauka angielskiego w domu Wrocław czy lektor języka angielskiego Wrocław i konwersacje po angielsku lub przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego. Nasza szkoła angielskiego to także Native Speaker, prywatne lekcje angielskiego Wrocław i angielski indywidualnie Wrocław oraz wrocławskie konwersacje angielski. Polecamy angielski biznesowy wrocław, indywidualne lekcje z języka angielskiego, powtórka do matury angielski, skuteczne przygotowania do matury z angielskiego, wrocławska matura z angielskiego, nauka angielskiego w małych grupach, angielski dla początkujących, korepetycje angielski wrocław olx, EnglishParrot, Business English Wrocław.